Den förnyade Finlex-databanken har öppnats

Justitieministeriets Finlex-databank har öppnats med nytt utseende och nya funktioner på adressen www.finlex.fi. Samtidigt har Finlex flyttats till nya och effektivare servrar.

Förnyelsen sammanfaller med Finlex 40-årsfest. Finlex är en av de äldsta elektroniska nättjänsterna i Finland. Den första databasen i Finlex, högsta förvaltningsdomstolens prejudikatregister, öppnades i november 1972. Sedan dess har Finlex utvidgats och omfattar nu över 40 databaser. Den avgiftsfria Finlex-tjänsten öppnades på internet i november 1997. Nu har Finlex funnits i 15 år på internet, och denna milstolpe kan firas i samband med förnyandet av Finlex.

Finlex har både nya material och nya funktioner. Till de nya materialen hör högsta förvaltningsdomstolens svenskspråkiga databas och en svenskspråkig databas med regeringspropositioner. Att hitta författningar på samiska är lättare än tidigare under delen Lagstiftning, och materialet har kompletterats med översättningar som sametinget har producerat.

Nya funktioner:
- Det är möjligt att söka i alla databaser i Finlex genom sökfältet på ingångssidan.
- Det är möjligt att rikta sökningen till alla databaser i en viss del av Finlex (t.ex. Lagstiftning eller Rättspraxis) på delens första sida.
- Det finns ca 30 RSS-flöden med vilka det är lätt att följa de nyaste innehållen i databaserna.
- Innehållsförteckningen gör det lättare att bläddra i en lagtext eller ett rättsfall. Ett visst kapitel eller en viss paragraf kan väljas direkt i innehållsförteckningen.
- På ingångssidan finns en förteckning över de lagar som används mest. Förteckningen uppdateras en gång i dygnet.
- Att söka i pdf-texter är möjligt bl.a. i databaser över myndighetsnormer och författningsöversättningar.

Närmare upplysningar ges av chefen för informationstjänsten Aki Hietanen, tfn 02951 50510, Finlex e-postadress är finlex(at)om.fi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.