Elektronisk fördragsserie: 2020

Sopimussarjat numeroittain

103 - 84 83 - 64 63 - 44 43 - 24 23 - 4 3 - 1

103/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om avgivna förklaringar till Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 24.11.2020
102/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 24.11.2020
101/2020 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 24.11.2020
100/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 18.11.2020
99/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om avbrott i tillämpningen av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och regeringen för Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om utlämning för brott, 10.11.2020
98/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Slovakien, 9.11.2020
97/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Indonesien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 27.10.2020
96/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Bosnien och Hercegovina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 27.10.2020
95/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka om luftfart, 26.10.2020
94/2020 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka om luftfart, 26.10.2020
93/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar, 21.10.2020
92/2020 Suomeksi På svenska
Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen RID 1/2020, RID 2/2020 och RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i landskapet Åland, 6.10.2020
91/2020 Suomeksi På svenska
Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningarna angående bringande i kraft av bestämmelserna i de multilaterala avtalen M324 – M327 enligt avsnitt 1.5 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland, 6.10.2020
90/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet, 15.9.2020
89/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Tjeckiska republiken av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 27.8.2020
88/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Korea av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 27.8.2020
87/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Kazakstan av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 27.8.2020
86/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indonesien om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass, 26.8.2020
85/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, 24.8.2020
84/2020 Suomeksi På svenska
Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, 24.8.2020
Sopimussarjat numeroittain

103 - 84 83 - 64 63 - 44 43 - 24 23 - 4 3 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.