Elektronisk fördragsserie: 2019

Sopimussarjat numeroittain

68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

68/2019 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen, 20.9.2019
67/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ändring av tillämpning av artikel 12 i avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 10.9.2019
66/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Ryska federationen av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 29.8.2019
65/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Ukraina av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 29.8.2019
64/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Indien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 29.8.2019
63/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Konungariket Belgien av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 29.8.2019
62/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Förenade Arabemiraten av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 29.8.2019
61/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ändringar i samarbetsprotokollet mellan Förentanationerna och Finland om upplåtande av resurser tillFörenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL), 27.8.2019
60/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till den andra fasen av Tanzanias inkluderande skogsplanteringsprogram, 13.8.2019
59/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente, 22.7.2019
58/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen, 15.7.2019
57/2019 Suomeksi På svenska
Lag om Världspostkonventionen, 15.7.2019
56/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart, 9.7.2019
55/2019 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam om luftfart, 9.7.2019
54/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om korrigering av ett tekniskt fel i den förteckning över reservationer och notifikationer som republiken Finland lämnat vid deponeringen av godkännandeinstrumentet för den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 9.7.2019
53/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den, 1.7.2019
52/2019 Suomeksi På svenska
Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den, 1.7.2019
51/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, 25.6.2019
50/2019 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och om tillämpning av avtalet, 25.6.2019
49/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 13.6.2019
Sopimussarjat numeroittain

68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.