Elektronisk fördragsserie: 2005

Sopimussarjat numeroittain

41 - 22 21 - 2 1 - 1

Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.7.2005 Storleken av data: 273 kb
68
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
69
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.7.2005 Storleken av data: 117 kb
66
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
67
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2005 Storleken av data: 625 kb
56
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
57
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
58
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
59
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
60
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
61
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
62
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
63
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
64
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
65
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2005 Storleken av data: 625 kb
46
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
47
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
48
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
49
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
50
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
51
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
52
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
53
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
54
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
55
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2005 Storleken av data: 62 kb
45
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.5.2005 Storleken av data: 143 kb
41
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar
42
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
43
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater
44
Statsrådets förordning om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.5.2005 Storleken av data: 659 kb
40
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.5.2005 Storleken av data: 229 kb
37
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen
38
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
39
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om konsultativa tjänster inom jordregisterprojektet i de palestinska områdena
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.4.2005 Storleken av data: 317 kb
32
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
33
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet
34
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
35
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
36
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om stöd till den palestinska delegationen i Helsingfors
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.4.2005 Storleken av data: 359 kb
30
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
31
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.3.2005 Storleken av data: 40 kb
28
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
29
Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar i landskapet Åland
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.3.2005 Storleken av data: 302 kb
26
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll
27
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramkonventionen
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.3.2005 Storleken av data: 176 kb
24
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
25
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.3.2005 Storleken av data: 208 kb
20
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
21
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
22
Lag om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen
23
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 18 § i sjölagen
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.2.2005 Storleken av data: 51 kb
16
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik
17
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
18
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ramavtalet om ett multilateralt miljöprogram på det nukleära området i Ryska federationen och av tilläggsprotokollet till ramavtalet
19
Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.2.2005 Storleken av data: 197 kb
14
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser
15
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.2.2005 Storleken av data: 239 kb
12
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring
13
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.2.2005 Storleken av data: 171 kb
10
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar
11
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.1.2005 Storleken av data: 147 kb
6
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
7
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
8
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
9
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.1.2005 Storleken av data: 315 kb
4
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan
5
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sopimussarjat numeroittain

41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.