1748/2019

Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelma - Maksuohjelman kesto

Velallinen oli myynyt asuntonsa velkajärjestelyn aloittamisen jälkeen, mutta ennen maksuohjelman vahvistamista. Käräjäoikeus vahvisti velalliselle kolme vuotta kestävän maksuohjelman, jonka aikana hänen tuli suorittaa tavallisia velkojaan maksuohjelman keston mukainen kertymä. Hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen vähimmäiskertymän laskemiseksi velkajärjestelylain 32 §:n mukaisesti ja tarvittaessa maksuohjelman keston muuttamiseksi siten, että vähimmäiskertymä tulee suoritetuksi. 

Korkein oikeus katsoi, ettei maksuohjelman kestoa voitu määrätä kolmea vuotta pidemmäksi ja että tavallisten velkojen kertymäksi tuli lukea kolme vuotta kestävän maksuohjelman mukainen kertymä. Asian lopputulos jätettiin käräjäoikeuden päätöksen varaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.