1956/2012

Oikeudenkäyntikulut - Asianomistaja
Muutoksenhaku

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n tapon yrityksestä viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Asianomistaja B oli yhtynyt syyttäjän syytteeseen muita vaatimuksia esittämättä .

A valitti hovioikeuteen ja vaati rangaistuksen alentamista kolmeksi vuodeksi vankeutta. B vastasi valitukseen ja vaati sen hylkäämistä. Hovioikeus alensi rangaistuksen neljäksi vuodeksi vankeutta. Hovioikeus velvoitti A:n oikeusapulain 22 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan valtiolle sen varoista B:n avustajalle maksetun palkkion ja maksamaan B:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa omavastuuosuuden määrän.

Kysymys siitä, oliko A velvollinen korvaamaan B:lle ja valtiolle B:n avustamisesta hovioikeudessa aiheutuneet kulut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.