642/2012

Oikeudenkäyntimenettely
Tiedoksianto

Hakemuksen täydennyskehotuksen tiedoksiantoa ei ollut toimitettu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalle hakijalle pätevästi, kun se oli lähetty tavallisena kirjeenä eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 edellyttämin tavoin kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta tai vastaavaa käyttäen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.