14.11.2023/3321 HFD:2023:105

Intressebevakning inom förmyndarskap — Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt — Fullmäktig — Betydelse av fullmaktsgivarens uttalande om fullmäktigens person

Frågan var om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kunde avslå en ansökan om att fastställa en intressebevakningsfullmakt på den grunden att fullmaktsgivaren i anslutning till hörandena i samband med ansökan hade uppgett att hen önskade andra personer som intressebevakare än den person hen utnämnt som sin fullmäktige i intressebevakningsfullmakten.

Enligt Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata beslut var det inte fråga om att återkalla intressebevakningsfullmakten. Enligt 24 § 2 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt är det inte ett hinder för att fastställa fullmakten att den person som är i behov av intressebevakning i samband med hörandet framför en annan person som fullmäktig. Följaktligen kunde Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte på de skäl som uppgetts avslå ansökan om att fastställa intressebevakningsfullmakten.

Omröstning 3 — 2 om beslutsskälen.

Lagen om intressebevakningsfullmakt 1 §, 10 §, 12 §, 24 §, 26 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Toni Kaarresalo. Föredragande Jukka Koivusalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.