13.11.2023/3316 HFD:2023:104

Beskattning av personlig inkomst — Utgifter för förvärvande av kapitalinkomst — Finansieringsvederlag — Förvärvande av inkomst med förlust — Fastighetsaktiebolag — Semesterbostad

A hade ägt aktierna i Fastighets Ab B. Aktierna berättigade enligt bolagsordningen till besittningen av en semesterbostad i en byggnad som ägdes av bolaget. Enligt bolagsordningen för Fastighets Ab B hade aktieägaren rätt att använda sin semesterbostad högst 56 dygn per kalenderår. Övriga tider av året stannade rätten att använda lägenheten hos Fastighets Ab B så att bolaget var skyldigt hyra ut lägenheten åt en serviceproducent för att samla hyresintäkter till bolaget. Fastighets Ab B redovisade hyresintäkterna för de aktieägare som berördes av uthyrningsskyldigheten som hyresintäkter, dividend eller kapitalåterbäring så att nettovinsten delades mellan aktieägarna i förhållande till hur många aktier de ägde oberoende av i hur stor utsträckning varje enskild aktieägares semesterbostad varit uthyrd.

A hade åt Fastighets Ab B betalat 9 600 euro i finansieringsvederlag år 2015 och 9 024 euro åren 2016 och 2017. Enligt bolagsordningen täcktes skötselutgifterna för bolagets lån från byggnadsskedet och övriga långfristiga lån med finansieringsvederlagen. Fastighets Ab B intäktsförde finansieringsvederlagen i sin bokföring. Bolaget hade inte tagit ut driftsvederlag av A. A hade fått 2 560 euro i kapitalåterbäring från bolaget både år 2015 och 2017.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Fastighets Ab B inte till sin natur var ett vanligt fastighetsaktiebolag trots att besittningsrätten enligt bolagsordningen för ägarna till de aktier som berättigar till besittning av semesterbostäderna var begränsad på ett väsentligt och betydande sätt. Därför och eftersom Fastighets Ab B hade intäktsfört de av A betalda finansieringsvederlagen, kunde de av A betalda finansieringsvederlagen inte anses vara tilläggsinvesteringar i bolaget. A hade ägt aktierna i syfte att förvärva inkomst. Därför hade A rätt att dra av de till bolaget erlagda finansieringsvederlagen som utgifter för anskaffning av kapitalinkomst till den del de inte ansågs rikta sig till det egna bruket av semesterbostaden, oberoende av att detta utgiftsbelopp översteg den inkomst som aktierna hade inbringat. Skatteåren 2015 — 2017.

Lagen om bostadsaktiebolag 28 kap. 2 §

Inkomstskatelagen 31 § 4 mom., 32 § (716/2004) och 54 § 1 mom.

Se HFD 1975 B II 541, HFD 2015:99 och HFD 2016:169

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Laura Peni.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.