13.11.2023/3315 HFD:2023:103

Klientavgift — Hälsovård — Användare av servicen — Maka till användaren av servicen — Offentligrättsligt ansvar — Makans underhållsskyldighet

Samkommunen för sjukvårdsdistriktet hade skickat en faktura till ändringssökanden över serviceavgifter som grundade sig på vården av ändringsökandens avlidna make.

Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan en avgift tas ut hos den som använder servicen, om inte något annat föreskrivs genom lag. Enligt lagen om klientavgifter kan avgifterna verkställas utan dom eller beslut. Därför har det varit nödvändigt att noggrant definiera i klientavgiftslagen hos vem en klientavgift kan tas ut. Serviceanvändarens make eller maka har inte angetts som ansvarig för avgifter enligt lagen. När man beaktade det i 81 § 2 mom. i grundlagen stadgade kravet att avgifter för de statliga myndigheternas tjänsteåtgärder, tjänster och övrig verksamhet utfärdas genom lag, kunde änkan inte enligt bestämmelserna i klientavgiftslagen åläggas betalning av sin makes serviceavgifter. Bestämmelserna om underhållsskyldighet och skuldförpliktelse i äktenskapslagen gav inte grund för att sjukvårdsdistriktet direkt, utan dom eller beslut, kunde driva in obetalda klientavgifter från änkan.

Finlands grundlag 81 § 2 mom.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1 § (735/1992) och 17 §

Jmf. HFD 1991-A-55 och lagen om kommunala allmänna sjukhus 24 § (561/1965)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Monica Gullans och Juha Lavapuro. Föredragande Jenny Rebold.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.