2.11.2023/3170 HFD:2023:102

Marktäktsärende — Tillståndsenlig marktäktsverksamhet — Verksamhetens konsekvenser för grundvattnet — Förutsättningar för att avbryta täktverksamhet

Enligt NTM-centralen visade undersökningar att den täktverksamhet som A Ab idkar kan orsaka förändringar i kvaliteten på grundvattnet i området. På denna grund hade NTM-centralen avbrutit A Ab:s täktverksamhet med stöd av 15 § 2 mom. i marktäktslagen.

A Ab idkade marktäkt med stöd av ett för verksamheten beviljat marktäktstillstånd. I ärendet hade inte framförts att verksamheten skulle ha skett i strid med tillståndet. I denna situation fanns inte förutsättningar för att avbryta täktverksamheten med stöd av 15 § 2 mom. i marktäktslagen. Förutsättningarna för att tillämpa 15 § 2 mom. i marktäktslagen skulle inte bedömas annorlunda heller på den grunden att NTM-centralen ansåg att täkten orsakar konsekvenser som strider mot vattenlagen eller annan lagstiftning.

Marktäktslagen 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 4 punkten, 4 §, 6 § 1 mom., 7 § 2 mom. 2 punkten och 15 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio och Joni Heliskoski. Föredragande Pekka Kemppainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.