3.11.2022/H3183 HFD:2022:125

Överlastavgift — Påförande av överlastavgift — Överlast som konstateras omedelbart under pågående transport

En polispatrull observerade att ett transportföretags fordonskombination som lastad körde på allmän väg. Fordonskombinationen hade inte då stoppats för vägning, utan fordonet hade fortsatt till transportföretagets kunds affärsställe. Fordonskombinationen vägdes på transportföretagets kunds affärsställe klockan 7:21. Efter det avlastades den jord som fordonskombinationen haft som last och en ny last hämtades med fordonskombinationen.

Polispatrullen hade anlänt till transportföretagets kunds affärsställe när den andra lasten hämtades med fordonskombinationen. Polispatrullen konstaterade överlasten för den första lasten enligt den totalmassa som framgick ur fraktsedeln. Polispatrullen antecknade som gärningstidpunkt i sin anmälan om överlast klockan 9:53.

En uträkning av överlast på annat tillförlitligt sätt enligt 6 § 1 mom. i lagen om överlastavgift och därmed konstaterande av överlast enligt bestämmelsen, kan inte göras så att fordonskombinationen endast observeras under körning med last på allmän väg. Eftersom överlasten hade konstaterats först i samband med den efter ifrågavarande transporten påföljande andra transporten, hade överlasten gällande den första transporten inte konstaterats i enlighet med 1 § 3 mom. i lagen om överlastavgift omedelbart under pågående transport. Bolaget skulle följaktligen inte påföras överlastavgift.

Lagen om överlastavgift 1 § 3 mom. och 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Turo Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.