13.9.2022/H2665 HFD:2022:110

Förvaltningstvist mellan två kommuner — Ansvar för barnskyddets kostnader — Kostnaderna för vård utom hemmet — Behov att ordna vård utom hemmet — Försumma skyldigheten att ordna tillräckliga barnskyddsåtgärder

Ärendet gällde tillämpningen av bestämmelserna om vilken kommun som ansvarar för kostnaderna för vård utom hemmet. I tillämpningen skulle bedömas om barnets tidigare hemkommun, på de grunder som framfördes i den nya hemkommunens ansökan, kunde anses ha försummat sin skyldighet att vidta tillräckliga barnskyddsåtgärder medan barnet bodde i kommunen, och om behovet av omhändertagande och vård utom hemmet i den nya hemkommunen åtminstone delvis hade berott på denna försummelse. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kostnadsansvaret i sådana fall där barnet har flyttat kan förbli hos den gamla hemkommunen, ifall den inte har ordnat tillräckliga stödåtgärder åt barnet eller barnets familj eller har underlåtit omhänderta barnet eller ordna vård utom hemmet trots att förutsättningarna för att omhänderta barnet varit uppfyllda. Eftersom detta enligt utredningen i ärendet inte var fallet, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att behovet att ordna vård utom hemmet inte hade uppkommit i den gamla hemkommunen.

Barnskyddslagen 16 a § 1 och 3 mom.

Ärendet har avjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Petri Helander och Ari Wirén. Föredragande Anne Rautiainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.