9.9.2022/H2622 HFD:2022:109

Markanvändning och byggande — Förlängning av giltighetstiden för bygglov — Bedömning av de rättsliga förutsättningarna för byggande — Behov av avgörande om planeringsbehov — Vindkraftverk

Ärendet gällde förlängning av giltighetstiden för ett bygglov för vindkraftverk. Ett avgörande om planeringsbehov hade beviljats för projektet. Bygglovsansökan hade gjorts medan beslutet om avgörande om planeringsbehov var i kraft. Frågan gällde om förlängningen av giltighetstiden för det bygglov som hade beviljats för vindkraftsprojektet förutsatte ett nytt avgörande om planeringsbehov för att man skulle kunna bedöma om de rättsliga förutsättningarna för byggandet fortfarande förelåg.

Enligt markanvändnings- och bygglagen kan bygglovets giltighetstid förlängas för påbörjande av arbetet med högst två år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet fortfarande föreligger. I markanvändnings- och bygglagen föreskrivs inte att giltighetstiden för ett beviljat bygglov ska begränsas att motsvara giltighetstiden för ett avgörande om planeringsbehov som beviljats samma projekt i ett tidigare skede. Bygglovets giltighetstid bedöms följaktligen skilt enligt de bestämmelser som gäller bygglov. På motsvarande sätt bedöms förutsättningarna för en förlängning av bygglovets giltighetstid skilt enligt de bestämmelser som gäller förlängning av giltighetstid för bygglov.

En förutsättning för att förlänga bygglovets giltighetstid är att de rättsliga förutsättningarna för byggandet fortfarande föreligger. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bedömningen av om de rättsliga förutsättningarna fortfarande föreligger görs i samband med behandlingen av ärendet gällande förlängning av bygglovets giltighetstid. Denna bedömning kan göras utan ett nytt avgörande om planeringsbehov.

Markanvändnings- och bygglagen 143 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Robert Utter. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.