16.6.2022/H1840 HFD:2022:73

Extraordinärt ändringssökande — Ansökan om återbrytande — Talerätt i ärende som gäller återbrytande — Partsbehörighet — Djurskydd — Brådskande åtgärder — Besiktningsveterinär — Förvaltningsbeslut — Överföring av äganderätten till ett djur

En djurskyddsförening ansökte om återbrytande av högsta förvaltningsdomstolens beslut med vilket besiktningsveterinärens beslut enligt 44 § i djurskyddslagen hade upphävts. Enligt besiktningsveterinärens beslut hade äganderätten till ett djur som A ägde överförts till ett hittedjurshem. Djurskyddsföreningen ansvarade för hittedjurshemmets verksamhet. Frågan gällde om djurskyddsföreningen hade rätt att ansöka om återbrytande av högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Besiktningsveterinärens beslut är ett förvaltningsbeslut genom vilket behövliga åtgärder för ett djurs välbefinnande kan fattas, såsom beslut om att sälja djuret. Frågor som gäller överföringen av äganderätten till ett djur är privaträttsliga och kan därför inte avgöras i ett ärende enligt djurskyddslagen. Genom besiktningsveterinärens beslut kunde man inte på ett giltigt sätt bestämma om överföring av äganderätten till den hund A ägde. Äganderätten till hunden hade följaktligen inte genom nämnda beslut överförts från A till djurskyddsföreningen.

Djurskyddsföreningen var inte part i det ärende som var föremål för ansökan om återbrytande och hade följaktligen inte rätt att ansöka om återbrytande av högsta förvaltningsdomstolens beslut. Föreningens ansökan om återbrytande skulle lämnas utan prövning.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 118 § 2 mom.

Djurskyddslagen 44 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Janne Aer, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Toni Kaarresalo. Föredragande Laura Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.