16.6.2022/H1735 HFD:2022:72

Beskattning av personlig inkomst — Skattepliktig inkomst — Resekostnadsersättningar — Dagtraktamente — Kilometerersättning — Totallön

B Ab planerade ta i bruk en modell med totallön för sin försäljningsrepresentant A. Enligt modellen räknades lönen bland annat så att provisionerna från A:s försäljning och bonusar lades till grundlönen. Från det sammanlagda beloppet av dessa avdrogs beloppet på de dagtraktamenten och kilometerersättningar som betalats åt A. Dagtraktamenten och kilometerersättningarna betalades enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar och arbetsavtalet.

Frågan gällde om de kilometerersättningar och dagtraktamenten B Ab betalade A var skattefri inkomst enligt 71 § 1 mom. i inkomstskattelagen eftersom dessa summor påverkade beloppet på den skattepliktiga lön som betalades åt arbetstagaren.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A av sin arbetsgivare fick kostnadsersättningar för resor och dagtraktamenten enligt 71 § 1 mom. i inkomstskattelagen och att dessa inte var skattepliktig inkomst. Det saknade i ärendet betydelse att resekostnadsersättningarna och dagtraktamenten togs i beaktande då A:s skattepliktiga totallön fastställdes. Förhandsavgörande för skatteåren 2020 och 2021. Omröstning 3 — 2.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 61 § 2 mom., 71 § 1 mom. och 73 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.