10.5.2022/H1390 HFD:2022:53

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet — Utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet — Byggnadsfond — Återbetalning av kapitalplacering — Dividend — Skattepliktig överlåtelse — Återbetalningsordning för placeringar — Tioårs tidfrist — Utdelningstidpunkt

Näringssammanslutningen A Kb ägde hela aktiestocken i Fastighets Ab B. Tanken var att Fastighets Ab B ger utdelning åt A Kb ur byggnadsfonden under år 2021 och/eller 2022 enligt bestämmelserna i 13 kap. i aktiebolagslagen om utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet. Utbetalningarna skulle göras högst till det belopp som motsvarar de placeringar som gjorts i Fastighets Ab B under de senaste tio åren. Placeringar i Fastighets Ab B:s byggnadsfond hade gjorts år 2009, 2011 och ytterligare inom loppet av år 2014. Inga vinstmedel hade införts i fonden och ur den hade inga utbetalningar gjorts under bolagets historia.

Frågan gällde om skattelagarnas bestämmelser om dividend eller överlåtelse av egendom ska tillämpas på utdelningen ur Fastighets Ab B:s byggnadsfond, när byggnadsfonden vid utdelningstidpunkten består av endast de kapitalplaceringar bolagets enda aktieägare har gjort både över tio år tidigare och under de senaste tio åren och då utdelningsbeloppet inte överskrider det antal kapitalplaceringar som gjorts högst tio år innan utdelningstidpunkten. Frågan gällde inte huruvida A Kb hade visat en tillförlitlig utredning enligt 6 c § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet om att villkoren i nämnda paragraf var uppfyllda.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade som nytt förhandsavgörande att skattelagarnas bestämmelser om dividender och överlåtelse av egendom tillämpas på Fastighets Ab B:s utdelning så, att utdelningen ur byggnadsfonden ska anses ske för varje i fonden gjord placerings del proportionellt enligt dessa placeringsbelopps inbördes förhållande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ytterligare att tioårs fristen enligt 6 c § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ska räknas från när beslutet om utdelningen har fattats.

Förhandsavgörande för skatteåren 2021 och 2022.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 a § 8 mom., 6 c § 1 mom. och 19 § 1 mom.

Inkomstskattelagen 33 b § 6 mom. och 45 a §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Toni Kaarresalo. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.