26.4.2022/H1179 HFD:2022:50

Handlingsoffentlighet — Arbetarskyddsanmälan — Information om gjorda arbetarskyddsanmälningar — Information om antalet arbetarskyddsanmälningar — Hemlighållande

En redaktör hade av regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd bett information om hur många arbetarskyddsanmälningar som tagits emot gällande en given arbetsplats under 2010-talet. Begäran gällde till inga delar uppgifterna i anslutning till de eventuella enskilda anmälningarna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att information om en arbetarskyddsanmälan som gjorts gällande en given arbetsplats enligt 10 § 1 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ska hemlighållas förutsatt att informationen går att koppla ihop antingen med en viss anmälare eller en anhängig eller avslutad tillsynsåtgärd. Den myndighet som begäran har riktats till ska i varje enskilt fall göra denna bedömning.

Utredningen i ärendet tyder inte på att det är möjligt, enbart utgående från den begärda uppgiften om antalet över en lång tidsperiod, koppla ihop de eventuella enskilda arbetsskyddsanmälningarna antingen med en given person som gjort anmälan eller en anhängig eller avslutad tillsynsåtgärd. Under dessa omständigheter kan uppgiften om enbart antalet inte hemlighållas med stöd av 10 § 1 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 10 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Robert Utter. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.