Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

20.1.2021/28 HFD:2021:10
Punktbeskattning - Punktskatt på sötsaker - Statsstöd - Återbäringar av skatter
19.1.2021/27 HFD:2021:9
Handlingsoffentlighet - Partsoffentlighet - Parts rätt att ta del av handling - Journalhandlingar - Handlingar som gäller utredande av dödsorsak - Tillämplig lag - Allmän lag - Speciallag - Klagomål på grund av felbehandling - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
13.1.2021/20 HFD:2021:8
Jakt - Jaktlicens för hjortdjur - Minimiskytteregeln - Annan möjlighet att jaga hjortdjur - Diskriminering - Indirekt diskriminering - Annan omständighet som gäller den enskilde som person - Kön - Genomförd värnplikt - Myndigheternas skyldighet att främja likabehandling - Myndigheternas skyldighet att främja jämställdhet - Finlands viltcentral
12.1.2021/19 HFD:2021:7
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Utvecklingsstörning - Specialomsorgslagens subjektiva omfång - Spinal muskelatrofi - Godkännande av specialomsorgsprogram - Rehabiliterande dagvård - Nödvändiga transporter
12.1.2021/17 HFD:2021:6
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uteslutningsklausul - Terroristorganisation - PKK - Personligt ansvar
12.1.2021/13 HFD:2021:5
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uteslutningsklausul - Terroristorganisation - PKK - Personligt ansvar
8.1.2021/9 HFD:2021:4
Medborgarskapsärende - Identitet - Tillförlitlig utredning av identiteten - Helhetsbedömning - Förfalskat resedokument - Asylsökande - Uppge motstridiga identitetsuppgifter åt myndighet
8.1.2021/8 HFD:2021:3
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Finskt medborgarskap på grundval av födelse - Förälders medborgarskapsstatus - Förlust av medborgarskap - Rättskraft - Grunderna för god förvaltning
8.1.2021/7 HFD:2021:2
Internationellt skydd - Förfallande i förvaltningsdomstolen av ett ärende som gäller överklagande - Ny ansökan - Lagakraftvunnet beslut - Lämna ansökan utan prövning - Omarbetade ansvarsbestämningsförordningen - Dublin III -förordningen - Omarbetade förfarandedirektivet
7.1.2021/H1 HFD:2021:1
Besvärsrätt - Överklagbarhet - Förvaltningsbeslut - Direkt påverkan på ändringssökandens rätt, skyldighet eller fördel - Rätt att få sin sak behandlad av domstol - Rätt till effektivt rättsmedel - Skydd för familjelivet - Beslut baserat på av lagen om smittsamma sjukdomar - Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar - Beslutsfattarens kompetens - Boendeenhet inom den kommunala socialvården - Besöksförbud - Begränsning av kontakterna utan laga grund
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.