Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2021

Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

30.6.2021/H2359 HFD:2021:92
Gåvoskatt - Förhandsavgörande - Skattelättnad på grund av generationsväxling - Värdet enligt de grunder som iakttas i beräkningen av nettoförmögenhet - Förändring i företagsförmögenheten - Försäljning av intressebolags aktier - Väsentlig förändring
30.6.2021/387 HFD:2021:91
Punktskatt - Bränsleskatt - Rätt till skatteåterbäring - Fartygstrafik - Grund för vederlag - Skogsavverkningsentreprenad
28.6.2021/386 HFD:2021:90
Beskattning av personlig inkomst - En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare - SICAV-investeringsfond - Avkastningsandel - Förvärvs- eller kapitalinkomst - Fri rörlighet för kapital - Unionens domstols förhandsavgörande
28.6.2021/385 HFD:2021:89
Internationell adoption - Avgift för uppföljningstjänst - Förtroendeskydd - Avtal om avgifter som upptas för adoptionstjänster - Förlängning av adoptionsuppföljning - Kostnader som orsakades av arbetsskeden vid tillhandahållandet av uppföljningsrapporter
28.6.2021/383 HFD:2021:88
Beskattning av inkomst i näringsverksamhet - Beskattning enligt uppskattning - Skatterevision - Bokföring - Personligt konto - Firmaföretagares konto
24.6.2021/H2261 HFD:2021:87
Kärnenergilagen - Malmanrikningsverksamhet - Utvinning av uran - Förläggningskommunens stöd för beviljande av tillstånd - Ändring av ansökan
23.6.2021/H2267 HFD:2021:86
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Uttagande av tilläggspremie - Fel i förfarandet - Rättskraft - Utredandet av ärendet - Muntlig förhandling - Oriktig tillämpning av lagen - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
23.6.2021/379 HFD:2021:85
Fastighetsskatt - Förhandsavgörande - Beskattningsgrund - Värdering - Utmål - Gruvbolag - Fastighet för gruvindustri - Mark - Bassäng för anrikningssand - Avrinningsbassäng
22.6.2021/H2234 HFD:2021:84
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Försörjningsförutsättning - Inkomstkällor - Grunden för anknytningspersonens uppehållstillstånd
21.6.2021/371 HFD:2021:83
Gruvärende - Malmletning - Samernas hembygdsområde - Samernas rättigheter som urfolk - Renskötsel - Bedömning av påverkan - Samordning - Medverkan - Samförstånd - Art. 27 i MP-konventionen
21.6.2021/H2195 HFD:2021:82
Markanvändning och byggande - Rivningslov - Detaljplanebeteckning - Byggnadsskydd - Värdefull bygd kulturmiljö på landskapsnivå
18.6.2021/H2189 HFD:2021:81
Förvaltningsprocess - Ny allmän lag - Bestämmelser om ändringssökande - Besvär över förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen - Tillståndsplikt för besvär - Besvärstillståndssystem - Besvärs- eller besvärstillståndsärende - Tillsyn av revisorer
14.6.2021/366 HFD:2021:79
Fastighetsskatt - Beskattningsvärde för byggnad - Åldersavdragsprocent - Metrostationsbyggnad - Tolkning till förmån för den skattskyldige
8.6.2021/H2016 HFD:2021:78
Alkohollagen - Serveringstillstånd för alkoholdrycker - Förutsättningar för beviljande av serveringstillstånd - Utövare av förplägnadsverksamhet - Livsmedelslokal - Anmälan om livsmedelslokal
7.6.2021/363 HFD:2021:77
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Väsentlig ändring av användningsändamålet - Inkvarteringsverksamhet - Hyresverksamhet - Kortvariga inkvarteringsperioder - Plattformsekonomi
7.6.2021/362 HFD:2021:76
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Väsentlig ändring av användningsändamålet - Boende - Inkvarteringsverksamhet - Korta inkvarteringsperioder - Hyresverksamhet - Plattformsekonomi - Riktande av förpliktelsen - Vite - Aktieägare
7.6.2021/H2002 HFD:2021:75
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelse av egen bostad - Skattepliktig överlåtelsevinst - Avdragbar överlåtelseförlust - Oavbrutet boende - Peer to peer (P2P)-uthyrning - Plattformsekonomi - Förvärvsverksamhet
2.6.2021/358 HFD:2021:74
Fastighetsskatt - Allmän fastighetsskatteprocentsats - Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar - Reservkraftverk - Stamnätsinnehavare
2.6.2021/357 HFD:2021:73
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internprissättning - Koncern - Nettomarginalmetoden - Marknadsmässig rörelsevinstnivå - Koncernens bokföringsstandard - US GAAP - Förhandsöverenskommelse (APA) - Distributör med begränsad risk
2.6.2021/H1930 HFD:2021:72
Terrängtrafik - Terrängtrafiktillstånd - Forststyrelsen - Offentlig förvaltningsuppgift - Fiskerättighet enligt särskilda grunder - Ödemarksområde - Renskötsel - Olägenheter orsakade av terrängtrafik - Likvärdighet - Rättsprinciperna inom förvaltningen - Terrängtrafikprinciperna
Avgörandena nummersvis

195-176 175-156 155-135 134-114 113-93 92-72 71-52 51-32 31-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.