21.12.2021/H4667 HFD:2021:188

Körrätt - Körkort som blivit i polisens besittning - Medicinska krav för körkort - Anledning misstänka att hälsotillståndet eller prestationsförmågan för körkort inte uppfylls - Tidens gång

Polisinrättningen hade med stöd av 20 § 1 mom. i körkortslagen förordnat A att godkänt göra ett nytt körprov. Enligt skälen till polisinrättningens beslut var syftet att försäkra sig om att A som sedan 18.6.1995 varit i körförbud hade bevarat sin körförmåga.

Det interimistiska körförbud A hade förordnats år 1995 hade upphört år 1997. A:s körrätt hade ändå inte börjat på nytt efter detta eftersom A inte hade fått tillbaka sitt körkort. I ärendet hade inte framkommit någon misstanke om att A:s hälsotillstånd skulle påverka hens körförmåga. Med hänsyn till detta och med beaktande av att det i 20 § 1 mom. i körkortslagen ingår bestämmelser om kontroll av förares hälsotillstånd och prestationsförmåga, hade polisinrättningen inte med stöd av nämnda bestämmelse kunnat förordna A till ett nytt körprov för att säkra att A hade bevarat sin körförmåga.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och polisinrättningens beslut och återförsände ärendet till polisinrättningen för ny behandling.

Körkortslagen 20 § 1 mom.

Se även HFD 2019:165

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Juha Lavapuro och Tero Leskinen. Föredragande Laura Peni.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.