17.12.2021/H4598 HFD:2021:183

Överlåtelseskatt - Fission - Överlåtelse av äganderätt till en fastighet - Byggnader som ska uthyras - Fortsätta verksamheten - Kringgående av skatt

Fastighets Ab B var ett vanligt fastighetsbolag vars verksamhet bestod av att bygga, äga och hyra ut hyreslägenheter. Fastighets Ab B ägde bland annat 11 fastigheter. Fastighets Ab B skulle genom fission enligt 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och aktiebolagslagen delas så att till vart och ett av de genom fissionen bildade mottagande bolagen överlåts en fastighet. De mottagande bolagen skulle först vara vanliga fastighetsbolag men deras bolagsordningar skulle efter fissionen ändras så att de blir bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Eftersom den totala delningen av Fastighets Ab B var ämnad genomföras enligt de i ärendet tillämpliga bolagsrättsliga bestämmelserna det vill säga enligt aktiebolagslagen, skulle de mottagande bolagen inte med stöd av 4 § 1 mom. och 6 mom. i överlåtelseskattelagen betala överlåtelseskatt på de fastigheter som i samband med den totala delningen överläts åt dem. Eftersom syftet med den totala delningen och ändringen av bolagsordningarna inte kunde anses vara att undvika skatteunderlaget enligt överlåtelseskattelagen, skulle de mottagande bolagen inte heller betala skatt enligt 37 § i överlåtelseskattelagen på de fastigheter som i den totala delningen överläts åt dem.

Förhandsavgörande.

Lagen om överlåtelseskatt 4 § 1 mom., 4 § 6 mom. och 37 § 1 mom.

Jmfr. HFD 2021:182

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Turo Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.