17.12.2021/H4590 HFD:2021:180

Djurskydd - Tillsynsveterinär - Inspektion med anledning av misstanke - Omedelbara åtgärder - Hörande - Skydd mot självinkriminering - Av polisen samtidigt förrättad husrannsakan

En tillsynsveterinär verkställde i ett förvaringsutrymme för djur en inspektion enligt 39 § i djurskyddslagen samtidigt som polisen förrättade husrannsakan på fastigheten i ett brottmål som bland anat gällde det djur som var föremål för tillsynsveterinärens inspektion. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att djurhållarens rätt att inte medverka till utredningen av det misstänkta brottet inte var ett hinder för att verkställa djurskyddsinspektionen samtidigt som polisen förrättade husrannsakan. Djurskyddsmyndighetens inspektion och beslut skulle ändå som administrativa åtgärder hållas skilda från det misstänkta brottet och den av polisen förrättade husrannsakan i samband med det. Partens rättigheter förutsatte att hen var medveten om sin rättsliga ställning och därtill hörande begräsningar och skyldigheter i respektive förfarande, och att förfarandena inte i praktiken blandades med varandra.

Beslutet att avliva djuret grundade sig på tillsynsveterinärens bedömning om det lidande djuret upplevde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att uppgiften om djurets ursprung, vilket djurhållaren med hänvisning till sitt skydd mot självinkriminering vägrade uppge, inte var avgörande i ärendet. Tillsynsveterinärens beslut att avliva djuret hade inte grundat sig på otillräcklig utredning i ärendet. Beslutet kränkte inte heller djurhållarens rättigheter som brottsmisstänkt.

Djurskyddslagen 36 §, 39 § 1 mom. samt 44 och 45 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Veronica Storträsk. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.