17.11.2021/H4071 HFD:2021:158

Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Sökandens rätt att söka ändring - Besvärsgrunder - Påstådd diskriminering av annan sökande

Statsrådet hade vid sitt allmänna sammanträde utnämnt B till en statlig tjänst. A, som hade sökt tjänsten men inte utnämnts, anförde besvär över utnämningen bland annat på den grunden att två i besvären nämnda sökanden till tjänsten hade diskriminerats vid tillsättningen. Dessa två sökanden hade inte anfört besvär över statsrådets beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att sökandens rätt att söka ändring enligt 59 § i statstjänstemannalagen syftar till att skydda sökandens egen rättsställning. Rätten att söka ändring i sitt eget utnämningsärende innebär inte att det skulle vara fråga om ett allmänt medel för laglighetsövervakning. På besvär av A prövar högsta förvaltningsdomstolen inte sådana besvärsgrunder som inte gäller A själv utan riktar sig direkt till andra sökanden till tjänsten.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 13 § 1 mom.

Statstjänstemannalagen 59 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Petri Helander, Ari Wirén och Kristina Björkvall. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.