14.10.2021/H3550 HFD:2021:144

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Utländskt bassamfund - Andel av utländskt bassamfunds förlust - Ägarbyte - Före ägarbytet ackumulerad förlustandel - Avdrag av förlustandel

C Ab och D ägde hela aktiestocken i A SPF fram till 26.4.2010, då de sålde hela aktiestocken i A SPF åt B Ab. I C Ab:s beskattning hade A SPF betraktats som ett utländskt bassamfund. A SPF gick med vinst under skatteåret 2010 men hade en förlust från skatteåret 2008 som inte dragits av.

Frågan gällde om A SPF:s förlust för skatteåret 2008 kunde dras av från B Ab:s andel av A SPF:s bassamfundsinkomst. Varken ur ordalydelsen i 5 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund eller ur lagens förarbeten framgår att en förutsättning för att dra av bassamfundets förlustandel skulle vara att den delägare som gör avdraget har varit delägare i bassamfundet redan under det förlustbringande skatteåret. Därför kunde rätten att dra av förlustandelen inte nekas på den grunden att A SPF inte ännu var B AB:s bassamfund under det skatteår då A SPF:s förlust ackumulerades. Skatteåret 2010.

Lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund 4 § 1 mom. (680/2008) och 5 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Jarkko Kyllönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.