11.10.2021/H3521 HFD:2021:141

Kommunalärende - Jäv i fullmäktige - Fullmäktigeledamot - Ledamot i kommunstyrelsen - Tillfälliga utskott - Förtroende för fullmäktiges presidium - Fullmäktigepresidiets jäv - Förtroende för kommunstyrelsen - Jäv för ledamot i kommunstyrelsen - Närvaro vid fullmäktiges sammanträde

En grupp ledamöter tog i fullmäktige initiativ till att tillsätta ett tillfälligt utskott för att utreda om kommunstyrelsen och fullmäktigepresidiet åtnjöt förtroende i fullmäktige. Fullmäktige beslöt att ett tillfälligt utskott inte tillsätts.

Beslutet gällde inte fullmäktigepresidiet personligen enligt 97 § 1 mom. i kommunallagen. De fullmäktigeledamöter som ingick i presidiet var inte jäviga att delta i beslutsfattandet.

Jäv för en ledamot i kommunstyrelsen som varit närvarande i fullmäktiges sammanträdessal skulle avgöras med stöd av förvaltningslagen. Det beslutsfattande som gällde tillsättandet av ett tillfälligt utskott hade varit en förberedelsefas av kommunstyrelsens eventuella avsättande. En ledamot i kommunstyrelsen skulle ses som part i ärendet och därmed jävig enligt 28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen.

Den ledamot i kommunstyrelsen som närvarit i fullmäktigesalen hade i protokollet antecknats som närvarande i egenskap av ledamot i kommunstyrelsen. Hen hade inte fört fram sitt jäv och det hade inte heller annars kommit fram under mötet. Hen hade stannat kvar på sin namngivna plats och inte förflyttat sig till publikplatserna trots att det funnits möjlighet till det. Hen skulle anses ha varit närvarande i fullmäktige som jävig enligt 27 § 1 mom. i förvaltningslagen. Fullmäktiges beslut hade tillkommit i fel ordning och skulle upphävas.

Omröstning 6 - 3 om kommunstyrelseledamotens jäv.

Kommunallagen 34 § 1 och 2 mom., 35 § 1 mom., 97 § 1 och 2 mom. och 135 §

Förvaltningslagen 27 § 1 mom. och 28 § 1 mom. 1 punkten

Överklagbarhet se HFD 16.4.2014/1298

Se HFD 1998:19, HFD 2012:125, HFD 9.10.2014/3009, HFD 4.7.2016/2929, HFD 2017:196 och HFD 2020:46

Jmfr. HFD 2005:85

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander, Monica Gullans, Juha Lavapuro, Ari Wirén, Kristina Bjökvall och Outi Siimes. Föredragande Eeva Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.