30.4.2021/H1444 HFD:2021:54

Beskattning av personlig inkomst - Undanröjande av internationell dubbelbeskattning - Internationellt avtal - Avtal med internationell organisation - Undantagandemetoden med progressionsförbehåll - Av internationell organisation utbetalad lön och arvoden

A som var allmänt skattskyldig i Finland hade år 2019 först arbetat som konsult åt Förenta nationerna och sedermera varit i arbetsförhållande hos Förenta nationernas kontor för projekttjänster (UNOPS). UNOPS kontor i Köpenhamn hade utbetalat lön och arvoden åt A. Arbetet utfördes i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de avtal genom vilka Finland hade avstått sin beskattningsrätt av löner och arvoden som utbetalas av Förenta nationerna och dess specialorganisationer till deras personal inte är internationella avtal enligt 6 § 1 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Det finns inte heller andra bestämmelser i lagstiftningen om att tillämpa 6 § 1 i nämnda lag på löner och arvoden utbetalade av Förenta nationerna eller dess specialorganisationer och undantagandemetoden med progressionsförbehåll enligt nämnda paragraf kan därför inte tillämpas på dessa inkomster. Förhandsavgörande för skatteåren 2019 - 2020.

Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Jarkko Kyllönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.