25.3.2021/129 HFD:2021:35

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattning av personlig inkomst - Fusion - Amerikanskt aktiebolag - Fysiska personer som aktieägare

X och Y ägde i sin helhet det amerikanska A Corporation och finska B Ab. Båda bolagens ägarstruktur var identisk vad gällde röstberättigade aktier och ekonomiska förmånsrätter. B Ab ägde i sin tur hela aktiestocken i det amerikanska C Inc.

A Corporation hade för avsikt att fusioneras med C Inc. enligt de lokala bolags- och skattebestämmelserna. Fusionen motsvarade juridiskt en fusion enligt den finska aktiebolagslagens bestämmelser. Fusionen var tänkt att genomföras utan fusionsvederlag.

X och Y ägde före fusionen direkt hela det fusionerande bolagets aktiestock och indirekt hela det mottagande bolagets aktiestock, och de ägde indirekt hela det mottagande bolagets aktiestock efter fusionen. Fusionen påverkade inte de inbördes ägarförhållandena mellan X och Y. Under dessa omständigheter behövde X och Y inte få något fusionsvederlag av det i fusionen mottagande bolaget B Ab:s dotterbolag C Inc. Fusionen var att jämföra med en fusion enligt 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet på vilken kontinuitetsprincipen enligt 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet kan tillämpas.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för skatteåren 2019 och 2020.

Omröstning 3 - 2.

Inkomstskattelagen 28 §

Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 a § ja 52 b § 4 mom.

Se HFD 10.10.1997 liggarenummer 2531 och HFD 2010:79

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Tero Leskinen. Föredragande Laura Peni.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.