3.3.2021/82 HFD:2021:28

Beskattning av personlig inkomst - Begränsat skattskyldig - Inkomst från Finland - Ränta - Pension - Pensionens förhöjning - Tillämpning av det nordiska skatteavtalet

A som var allmänt skattskyldig i Sverige har skatteåret 2012 av ett finskt försäkringsbolag med stöd av trafikförsäkring retroaktivt fått invalidpension för åren 1993 - 2012 och med stöd av 12 a § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) en förhöjning av pensionen på grund av fördröjning av utbetalningen av ersättningen. Frågan var om A var skyldig att betala skatt till Finland på pensionens förhöjning, med beaktande även av bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet.

Trots att förhöjningen bestämdes som en på det försenade kapitalet betald årlig ränta enligt en i räntelagen fastslagen procentsats, var det inte fråga om ränta enligt art. 11.1 i skatteavtalet utan en straffavgift enligt sista meningen i art. 11.3. Därför, och eftersom begreppet pension inte har definierats i avtalet, skulle förhöjningen, tolkad enligt art. 3.2 i skatteavtalet, anses ha den innebörd den hade under ifrågavarande skatteår enligt finsk skattelagstiftning. Enligt 61 a § i inkomstskattelagen anses förhöjningen vara samma inkomst som den inkomst till vilken den hänför sig. Förhöjningen var därför till sin natur pensionsinkomst enligt det nordiska skatteavtalet och skulle beskattas i den avtalsstat varifrån förhöjningen betalades, det vill säga Finland. Förhöjningen ansågs även vara inkomst som förvärvats i Finland enligt 10 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen.

Inkomstskattelagen 9 § 1 mom. 2 punkten, 10 § 1 mom. 5 och 7 punkten och 61 a §

Avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet art. 3.2, art. 11.1 och 3, art. 18.1

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Tuula Karjalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.