26.2.2021/80 HFD:2021:27

Handlingsoffentlighet - Förundersökningsmaterial - Videomaterial - Bildupptagning - Sekretess - Sätt att lämna ut handling - Skydd för privatlivet - Kränkning av skyddet för privatliv

En person som representerade allmänheten hade till förundersökningsmyndigheten framfört en begäran om att få ta del av en videoinspelning som ingick i förundersökningsmaterialet. I ärendet skulle först avgöras om den begärda bildupptagningen är en offentlig eller sekretessbelagd handling. Med anledning av en dylik begäran om utlämnande av handling blir 9 kap. 7 § 2 mom. i förundersökningslagen tillämplig endast ifall bildupptagningen anses offentlig. Bestämmelsen gäller endast sättet att lämna ut en bildupptagning och innebär inte att en sekretessbelagd bildupptagning kan överlåtas till en representant för allmänheten att läggas fram hos förundersökningsmyndigheten.

Bestämmelsen i 9 kap. 7 § 2 mom. i förundersökningslagen är en specialbestämmelse om sättet att lämna ut ljud- och bildupptagningar. I bedömningen av sättet att lämna ut sådana bildupptagningar som avses i bestämmelsen kan därför inte den allmänna regeln i 16 § 2 mom. 2 meningen i offentlighetslagen tillämpas.

Förundersökningslagen 9 kap. 7 § 2 mom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 16 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Monica Gullans och Juha Lavapuro. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.