26.2.2021/79 HFD:2021:26

Handlingsoffentlighet - Förundersökningsmaterial - Videomaterial - Sekretess - Skydd för privatlivet - Uppgifter om privatlivet

Frågan gällde om de videoklipp som var bilagor till ett förundersökningsprotokoll gällande misstänkta narkotikabrott var offentliga eller sekretessbelagda handlingar. På videoklippen syntes två personer och förberedelse till användning av narkotika och för den ena personens del även användning av narkotika.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förutom 24 § 1 mom. 26 punkten i offentlighetslagen även 32 punkten i samma moment kan bli tillämplig i bedömningen av om förundersökningsmaterial är offentligt eller sekretessbelagt, också till de delar materialet innehåller uppgifter om privatlivet för sådana personer som avses i 26 punkten.

Videoklippen var filmade på en plats där hemfrid rådde och enligt högsta förvaltningsdomstolens bedömning förmedlades ur dem även information om den rådande atmosfären och de framträdande personernas uppförande, känslotillstånd och personlighet på ett sådant sätt att denna information skulle anses vara uppgifter om någons levnadssätt och personliga förhållanden enligt 24 § 1 mom. 32 punkten i offentlighetslagen. Videoklippen var därför sekretessbelagda med stöd av nämnda bestämmelse trots att uppgiften om den ena av de i videoklippet framträdande personernas i videoklippet filmade narkotikabruk och förberedelse för det i sig hade blivit offentlig som skriven text i förundersökningsprotokollet.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 26 och 32 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Monica Gullans och Juha Lavapuro. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.