18.2.2021/63 HFD:2021:20

Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattskyldighet - Rörelse - Bostadsaktiebolag - Solel - Försäljning av överskottsel

Ett bostadsaktiebolag köpte el av ett elbolag för fastighetens bruk. Därutöver producerade bolaget själv el med sin solcellsanläggning så att solel användes i bostadsaktiebolagets gemensamma utrymmen. Den solel som överskred förbrukningen fördelades mellan användningsplatserna bakom fastighetsnätets anslutningspunkter, dvs. till aktieägarna. Överskottselen sålde bostadsaktiebolaget till ett elbolag. Överskottselen var den andel av den el som hade producerats med bostadsaktiebolagets solcellsanläggning och blev oförbrukad i de gemensamma utrymmena och i aktieägarnas bostäder. Överskottsel producerades till exempel under mycket soliga dagar då en stor del av invånarna var borta hemifrån.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att under de förhållanden som beskrevs i ansökan om förhandsavgörande var försäljningen av bostadsaktiebolagets överskottsel sporadisk och ringa och skulle inte, bedömd som en helhet, anses vara rörelsemässig försäljning enligt 1 § i mervärdesskattelagen. Bostadsaktiebolaget skulle inte betala mervärdesskatt på försäljningen av överskottsel.

Centralskattenämndens förhandsavgörande om momsbeskattning för tiden 14.6.2019 - 31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 2 mom., 17 § samt 18 § 1 mom.

Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 2.1a, artikel 9.1 och artikel 15.1

Domstolens dom i målen C-230/94, Enkler (EU:C:1996:352), C-520/14, Gemeente Borsele (EU:C:2016:334) och C-291/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (EU:C:2013:413)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Janne Aer, Joni Heliskoski och Tero Leskinen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.