25.1.2021/49 HFD:2021:16

Markanvändning och byggande - Bygglov - Undantagsbesluts giltighet - Felaktigt lagakraftsbevis - Skydd för berättigade förväntningar

Stadens registratur hade åt sökandena gett ett lagakraftsbevis. I lagakraftsbeviset var dagen för när den i 174 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen nämnda två års tidsfristen för sökande av bygglov enligt undantagsbeslutet började löpa, felaktigt angiven. Frågan gällde om de som ansökte om bygglov hade kunnat lita på att de, då de handlade enligt den tidsfrist som gällde enligt det lagakraftsbevis som antecknats på undantagsbeslutet, ansökte om bygglov inom utsatt tid.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att lagakraftsbeviset över undantagsbeslutet hade behövts för att ansöka om bygglov. Ur undantagsbeslutet framgick inte direkt två-års tidsfristens sista dag, utan dagen för när tidsfristen började löpa. I lagakraftsbeviset var den två-åriga tidsfristens början 16 dagar fel. Felet var ringa i förhållande till tidsfristens längd. Sökandena hade handlat inom denna felräknade tidsfrist. Bygglovsansökan hade enligt den rätt räknade tidsfristen försenats endast sju dagar.

Trots att undantagsbeslutet innehöll två olika datum för när besvärstiden gick ut och därmed när den utsatta tidsfristen på två år för att ansöka om bygglov började, hade sökandena i denna situation kunnat lita på att de, då de handlade inom den enligt lagakraftsbeviset uträknade tidsfristen, hade ansökt om bygglov inom den i 174 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen utsatta tiden. Bygglovet hade sökts inom utsatt tid.

Markanvändnings- och bygglagen 174 § 2 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Juha Lavapuro och Pekka Aalto. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.