26.1.2021/41 HFD:2021:18

Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Stipendium - Gymnasiestudier - Terminsavgift - Levnadskostnader - Skydd för berättigade förväntningar - Myndighetspraxis

A hade av X rf. fått ett stipendium för att utomlands erlägga en med den finska studentexamen jämförbar examen. Med stipendiemedlen hade den utländska skolans terminsavgift, vilken omfattade studierna, uppehället och matutgifter, betalats. Eftersom de nämnda utgifterna var A:s levnadskostnader och inte utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, var stipendiet skattepliktig inkomst för A till den del det överskred beloppet på statens konstnärsstipendium.

A hade över Skatteförvaltningens praxis framfört utredning om att i vissa skattepliktigas beskattning motsvarande terminsavgifter samt utgifter för uppehälle och matkostnader hade täckts med medel som erhållits genom stipendium av X rf och dessa hade godkänts i beskattningen som avdragsgilla utgifter. Eftersom de ifrågavarande utgifternas natur som levnadskostnader och det att det till A beviljade stipendiet delvis utgjorde skattepliktig inkomst varken kunde anses oklart eller ge rum för tolkning, beviljades A inte skydd för berättigade förväntningar enligt i 26 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Skatteåret 2016.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 31 § 4 mom., 82 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. (1535/1992)

Lagen om beskattningsförfarande 26 § 2 mom. (477/1998)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Heidi Jääskeläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.