12.1.2021/19 HFD:2021:7

Specialomsorger om utvecklingsstörda - Utvecklingsstörning - Specialomsorgslagens subjektiva omfång - Spinal muskelatrofi - Godkännande av specialomsorgsprogram - Rehabiliterande dagvård - Nödvändiga transporter

A led av spinal muskelatrofi av typ II, en neuromuskulär sjukdom som leder till muskelförtvining. För A hade gjorts av ansökan enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (specialomsorgslagen) om godkännande av ett specialomsorgsprogram för att bevilja avgiftsfri rehabiliterande dagvård och nödvändiga transporter i anslutning till den. A hade även en störning i talförmågan på grund av muskelsvaghet.

Utgående från specialomsorgslagens förarbeten och den senare utvecklingen i lagstiftningen var det befogat att tolka 1 § 1 mom. i specialomsorgslagen så att lagen är avsedd att gälla personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner.

Enligt utredningen i ärendet och ett medicinskt sakkunnigutlåtande som högsta förvaltningsdomstolen begärt, är spinal muskelatrofi av typ II en svår framskridande neuromuskulär sjukdom som leder till muskelförtvining. Sjukdomen försvagar barnets motoriska utveckling och prestation men påverkar inte barnets intellektuella utveckling. Med beaktande av att A:s kognitiva utveckling var normal och hen förstod tal i nivå enligt sin ålder hade ansökan om godkännande av ett specialomsorgsprogram enligt specialomsorgslagen kunnat avslås.

Omröstning 5-3. Föredragandens skiljaktiga mening.

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 1 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Milla Wartiovaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.