8.1.2021/9 HFD:2021:4

Medborgarskapsärende - Identitet - Tillförlitlig utredning av identiteten - Helhetsbedömning - Förfalskat resedokument - Asylsökande - Uppge motstridiga identitetsuppgifter åt myndighet

A:s medborgarskapsansökan hade avslagits på grund av att identiteten inte var tillförlitligt utredd. A hade vid sin ankomst till Finland i passkontrollen som sitt eget uppvisat ett belgiskt pass. I passet hittades tecken på förfalskning. I samband med kroppsvisitationen hittades ett av Syrien åt palestinier utfärdat resedokument. Uppgifterna om medborgarskap, namn, födelsetid och födelseland var olika i dokumenten. A hade antecknats i befolkningsregistret enligt de sistnämnda uppgifterna och ansökte om medborgarskap med stöd av dem.

Beslutet om huruvida en persons identitet är tillförlitligt utredd enligt medborgarskapslagen fattas utgående från en helhetsbedömning av de uppgifter som finns om personen. Endast det faktum att A, som nästan omedelbart efter sin ankomst till Finland här hade ansökt om asyl, vid sin ankomst hade haft ett förfalskat resedokument, hade inte ännu betytt att hen hade uppgett felaktig information om sin identitet åt de finska myndigheterna eller uppträtt under flera identiteter enligt 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen. Men då man beaktade att A vid sin ankomst till Finland åt gränsbevakningsmyndigheterna som sitt eget hade uppvisat ett pass hen visste var förfalskat, kunde A anses i olika sammanhang åt de finska myndigheterna ha gett motstridiga uppgifter om sin identitet. Migrationsverket hade kunnat anse att A:s identitet inte var tillförlitligt utredd enligt 6 § 1 mom. i medborgaskapslagen.

Omröstning 5 - 3 (avdelningsplenum).

Medborgarskapslagen 6 § 1, 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Vilma Vanhamäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.