Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

25.11.2020/4288 HFD:2020:129
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Upphörande av status som alternativt skyddsbehövande - Väsentlig och varaktig förändring av förhållandena - Personliga förhållanden
25.11.2020/4286 HFD:2020:128
Statstjänsteman - Utnämningsbeslut - Besvär av person som sökt tjänsten - Beredning av utnämningsbeslut - Utnämnande myndighets prövningsrätt - Domstolskontrollens omfattning
25.11.2020/4284 HFD:2020:130
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Upphörande av flyktingstatus - Väsentlig och varande förändring i förhållandena
25.11.2020/4278 HFD:2020:127
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Utdelning in natura - Överlåtelseskatt
25.11.2020/4273 HFD:2020:126
Beskattning av personlig inkomst - Dividendinkomst - Skattskyldighet - Överlåtelse av aktier (som gåva) efter beslutet om dividendutdelning
25.11.2020/4269 HFD:2020:125
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Yrkeskvalifikationsdirektivet - Läkare - Automatiskt erkännande - Grundexamen från Förenade Konungariket - För viss tid begränsad rätt att utöva yrke i Finland - Yrkespraktik efter genomförd grundexamen
25.11.2020/4268 HFD:2020:124
MIljöskydd - Vatten- och miljötillstånd - Maskinell guldgrävning - Samernas hembygdsområde - Renskötsel - Förutsättningar att bedriva traditionella samenäringar - Väsentlig försämring - Samfälld effekt - Förorening - Tillståndsvillkor - Förhållande till gruvlagen - Syn
20.11.2020/4249 HFD:2020:123
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattepliktig försäljning - Faktureringstjänst - Lättföretagare
20.11.2020/4248 HFD:2020:122
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Krav på detaljplanens innehåll - Tillräckliga närrekreationsområden - Trivsam livsmiljö - Närrekreationsområdenas lämplighet för rekreation
18.11.2020/4247 HFD:2020:121
Inkomstbeskattning - Allmännyttigt samfund - Bereda ekonomisk förmån genom verksamheten - Bolagsordning - Avsaknad av bestämmelser som begränsar utbetalning av bolagets medel
18.11.2020/4246 HFD:2020:120
Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Kollektiv tilläggspensionsförsäkring - Pension som utbetalas av försäkringsbolag - Ny inkomst - Beaktande av försäkringsavgifter som ansetts vara förvärvsinkomst
17.11.2020/4236 HFD:2020:119
Punktbeskattning - Import från en annan medlemsstat - Skattskyldig - Innehav i kommersiellt syfte - Person till vilken produkterna levereras i Finland - Punktskattedirektivets tolkningsverkan - Snus
16.11.2020/4233 HFD:2020:118
Kommunal tjänsteinnehavare - Lektor i yrkesinstitut - Uppsägning - Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker - Meddelande om öppna tjänster och uppgifter - Lämplighetsbedömning
16.11.2020/4228 HFD:2020:117
Utlänningsärende - Utvisning - Helhetsbedömning - Proportionalitetsprincipen - Ny ansökan om uppehållstillstånd
6.11.2020/H645 HFD:2020:116
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Dividend - Riktad vederlagsfri aktieemission - Scrip dividend
4.11.2020/4189 HFD:2020:115
Patent - Patentbeskrivnings tydlighet - Begränsning av patentkrav - Skyldighet att begränsa patentbeskrivning - Mera omfattande beskrivning än patentkrav
2.11.2020/4178 HFD:2020:113
Handlingsoffentlighet - Offentlighetsprincipen - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Handling som uppgjorts för myndighetens interna arbete - Myndighetens externa kommunikation - Beredskapskort som gäller extern kommunikation - Försvarsmakten
2.11.2020/4175 HFD:2020:114
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Myndighetshandling - Icke-handling - Handling som uppgjorts för myndighetens interna arbete - Utbildningsmaterial - Internt utbildningstillfälle
30.10.2020/4170 HFD:2020:112
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Detaljplanens syfte - Detaljplanens framställningssätt - Omfattningen av byggandet - Skyddade byggnader - Tillräcklig utredning
30.10.2020/4164 HFD:2020:111
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Konsekvensbedömning - Tillräcklig utredning - Planebestämmelser - Värnandet av naturvärdena - Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) - fladdermöss - Föröknings- och rastplats - Förbud mot att förstöra och försämra - Rutt
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.