Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2020

Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

30.1.2020/372 HFD:2020:8
Beskattningsförfarande - Jämförelseuppgiftsgranskning - Dataskydd - Bank - Kundregister - Begäran om uppgifter och dess lagenlighet - Allmän dataskyddsförordning
27.1.2020/260 HFD:2020:7
Gåvoskatt - Skattelättnad på grund av generationsväxling - Fortsatt företagsverksamhet - Aktiebolag - Aktier - Rösträtt - Aktier av olika slag
23.1.2020/184 HFD:2020:6
Handlingsoffentlighet - Sekretess - Uppgift som gäller kommunens näringsverksamhet - Privat företagshemlighet - Ekonomisk skada - Uppskattning om fastighets marknadsvärde
21.1.2020/166 HFD:2020:5
Barnskyddsärende - Fortsatt omhändertagande - Begränsning av kontakterna - Fosterföräldrarnas närvaro
20.1.2020/132 HFD:2020:4
Handlingsoffentlighet - Asylsökande - Skyddspolisen - Motiveringsdelen och bakgrundsmaterialet till skyddspolisens utlåtande om asylansökan - Handling som gäller upprätthållande av statens säkerhet - Partsoffentlighet - Parts rätt att ta del av handling - Förfarandedirektivet
20.1.2020/131 HFD:2020:3
Naturvårdslagen - Förvaltningstvång - Skogsavverkning - Anmälan om användning av skog - Natura 2000 -område - Natura-bedömning - Prövning av om en bedömning behövs
17.1.2020/124 HFD:2020:2
Kommunal tjänsteinnehavare - Avstängning från tjänsteutövning - Körförbud - Särskilda behörighetsvillkor - Förhinder att sköta tjänsten
15.1.2020/72 HFD:2020:1
Markanvändning och byggande - Byggnadsordning - Allmänna förutsättningar för byggnadsordningens föreskrifter - Föreskrift som tillåter byggande av sidobostäder - Sidobostads användningsändamål - Föreskrifts tillämpningsområde - Lokala förhållanden - Tillräcklig utredning
Avgörandena nummersvis

170-151 150-131 130-111 110-91 90-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.