21.12.2020/4835 HFD:2020:151

Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Trafikbrott - Dödsvållande - Tidigare varning - Tillståndsmyndighetens prövningsrätt

Polisinrättningen hade återkallat A:s skjutvapentillstånd. A hade för äventyrande av trafiksäkerheten och dödsvållande dömts till sammanlagt 100 dagsböter. A hade därtill tidigare fått en i skjutvapenlagen avsedd varning.

Förvaltningsdomstolen hade på besvär av A upphävt polisinrättningens beslut. Förvaltningsdomstolen ansåg att det var fråga om att A gjort sig skyldig till ett enskilt brott gällande äventyrande av trafiksäkerheten och dödsvållande, vilket inte utvisade våldsamt beteende hos gärningsmannen. Förvaltningsdomstolen beaktade omständigheterna kring A:s gärning, gärningens natur som äventyrandebrott och att brottet var straffbart genom vållande samt den påföljd som dömts för gärningen. Enligt förvaltningsdomstolen utvisade A:s brott inte att hen var olämplig enligt skjutvapenlagen att inneha skjutvapen. Vidare ansåg förvaltningsdomstolen att det för A:s del inte framförts något sådant uppförande att hen enligt skjutvapenlagen skulle anses olämplig för innehav av skjutvapen.

Polisstyrelsen anförde besvär över förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A genom vårdslöshet hade orsakat en persons död i den andra bilen. A hade ytterligare haft en passagerare. Med beaktande också av det straff A dömts till, var det inte fråga om ett ringa trafikbrott. Bestämmelsen i skjutvapenlagen om återkallelse av tillstånd förutsätter inte att brottet hos gärningsmannen utvisar våldsamt beteende.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att polisinrättningen i sin helhetsbedömning hade kunnat ge betydelse även åt den varning A fått ungefär fem år innan hen gjort sig skyldig till dödsvållande.

Förutsättningarna enligt skjutvapenlagen för att återkalla A:s skjutvapentillstånd hade uppfyllts.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och satte ikraft polisinrättningens beslut.

Skjutvapenlagen 67 § 2 mom. 1 och 4 punkten (1/1998)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.