29.12.2020/4417 HFD:2020:162

Utlänningsärende - Permanent uppehållstillstånd - Skyldig till brott - Hinder för beviljande av permanent uppehållstillstånd

A hade gjort sig skyldig till ett brott enligt 57 § 1 mom. i utlänningslagen för vilket föreskrivs fängelsestraff. A hade dömts till bötesstraff för gärningen. Frågan gällde om Migrationsverket med stöd av 57 § 3 mom. i utlänningslagen hade kunnat avslå A:s ansökan om permanent uppehållstillstånd på den grunden att det vid tidpunkten för avgörandet av ansökan inte hade gått mer än två år sedan brottet begicks.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tidsfristerna i 57 § 3 mom. i utlänningslagen är indispositiva så att permanent uppehållstillstånd inte kan beviljas innan tidsfristerna har löpt ut. Inte heller helhetsbedömningen i samband med beviljande av permanent uppehållstillstånd enligt 57 § 2 mom. i utlänningslagen ska göras innan tidsfristerna enligt 3 mom. har löpt ut. Migrationsverket skulle därför avslå A:s ansökan.

Omröstning 4-1.

Utlänningslagen 56 § 1 mom. och 57 § 1, 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Tero Leskinen. Föredragande Jukka Koivusalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.