22.12.2020/4398 HFD:2020:152

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Aktiehandel - Försäkring som köparen tagit - Anskaffningsutgift för aktierna - Årtal

A Ab hade köpt aktiestocken i B Ab. I samband med företagsköpet hade A Ab tecknat en ”Warranty & Indemnity” - försäkring som gällde garantier enligt köpebrevet och särskilda ansvar av försäljarna av aktierna i B Ab. Ifall de garantier som försäljarna lämnat i köpebrevet för aktierna inte gällde, skulle det innebära ett avtalsbrott och köparen vara berättigad till prisnedsättning. I detta fall hade A Ab enligt försäkringsavtalets villkor kunnat vända sig till försäkringsbolaget för att få ersättning enligt försäkringsavtalet istället för att A Ab skulle vända sig till säljaren och av denne kräva prisnedsättning.

I ärendet skulle avgöras om A Ab hade rätt att i sin beskattning avdra försäkringspremien som en årlig avgift. Den försäkringspremie som erläggs för ”Warranty & Indemnity” - försäkringen ansågs vara på det sätt nära anknuten till anskaffningen av aktierna att den i beskattningen skulle utgöra en del av anskaffningsutgiften för aktierna. Den utgift som A Ab hade av försäkringspremien var därför inte avdragsgill som en årlig avgift i A Ab:s beskattning.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för skatteåren 2019 och 2020.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 7 §, 14 § 1 mom. (1077/2008), 14 § 1 mom. och 22 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Turo Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.