25.11.2020/4273 HFD:2020:126

Beskattning av personlig inkomst - Dividendinkomst - Skattskyldighet - Överlåtelse av aktier (som gåva) efter beslutet om dividendutdelning

A:s pappa hade som gåva överlåtit av de aktier han ägde i B Ab åt A med full äganderätt, efter att beslut om dividendutdelningen hade fattats i B Ab:s ordinarie bolagsstämma, men innan dividenden hade förfallit till betalning. Vid utbetalningen av dividenderna var A i B Ab:s aktieägarförteckning antecknad som ägare till de överlåtna aktierna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att dividenderna varken kunde lyftas av A:s pappa eller hörde till den egendom hade rådde över, eller att någon sådan sådan fordringsrätt hade uppstått enligt vilken dividenden skulle beaktas som hans inkomst på grund av beslutet om dividendutdelning. Därför, och för att A:s pappa inte hade förbehållit sig rätten till de överlåtna aktiernas dividend- eller andra rättigheter, var den dividend som utbetalades för aktierna efter överlåtelsen A:s inkomst. Skatteåret 2011.

Omröstning 4 - 1

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 32 § och 110 § 1 mom.

Aktiebolagslagen 3 kap. 2 § 1 mom. (624/2006)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Joni Heliskoski. Föredragande Heidi Jääskeläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.