18.11.2020/4247 HFD:2020:121

Inkomstbeskattning - Allmännyttigt samfund - Bereda ekonomisk förmån genom verksamheten - Bolagsordning - Avsaknad av bestämmelser som begränsar utbetalning av bolagets medel

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut, enligt vilket förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab, som idkade tillståndspliktig statsunderstödd utbildningsverksamhet, uppfyllde förutsättningarna i 22 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen och var ett allmännyttigt samfund skatteåret 2016. Nämnda utbildningsverksamhet fick enligt gymnasielagen inte ordnas i vinstsyfte och bolaget hade inte berett ekonomisk förmån i någon form åt de i verksamheten delaktiga. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab, med beaktande av syftet med ett aktiebolag enligt 1 kap 5 § i aktiebolagslagen, inte var ett allmännyttigt samfund enligt inkomstskattelagen eftersom dess bolagsordning inte innehöll bestämmelser om förbud mot utbetalning av bolagets medel eller användning av bolagets medel i allmännyttigt syfte vid bolagets upplösning. Skatteåret 2016. Omröstning 4 - 1.

Inkomstskattelagen 22 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Jarkko Kyllönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.