18.11.2020/4246 HFD:2020:120

Beskattning av personlig inkomst - Skatteplikt på inkomst - Kollektiv tilläggspensionsförsäkring - Pension som utbetalas av försäkringsbolag - Ny inkomst - Beaktande av försäkringsavgifter som ansetts vara förvärvsinkomst

A:s arbetsgivare B Ab hade år 2010 åt sina anställda tagit en grupplivförsäkring till vilken A hade anslutits. B Ab hade under åren 2010 och 2011 åt försäkringsbolaget för A:s del betalat försäkringsavgifter för gruppensionsförsäkringen till ett belopp om 195 960 vartdera året. Försäkringen hade efter en skatteinspektion i B Ab för A:s del ansetts vara en av arbetsgivaren betald frivillig enskild pensionsförsäkring och försäkringsavgiftsbeloppen hade till den del de överskred det skattefria beloppet 8 500 euro inräknats i A:s förvärvsinkomster för skatteåren 2010 och 2011. När pensionsbolaget åren 2018 och 2019 ur gruppensionsförsäkringen betalade pension åt A, ansågs A inte erhålla ny skattepliktig inkomst till den del det utbetalda beloppet redan hade beaktats som hens skattepliktiga inkomst. Förhandsavgörande för skatteåren 2018 - 2019.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom.

Se även HFD 2018:37

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Jarkko Kyllönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.