17.11.2020/4236 HFD:2020:119

Punktbeskattning - Import från en annan medlemsstat - Skattskyldig - Innehav i kommersiellt syfte - Person till vilken produkterna levereras i Finland - Punktskattedirektivets tolkningsverkan - Snus

A hade i kommersiellt syfte köpt snus i Haparanda. Snuset hade på svenska sidan flyttats från det fordon A använde till en av C framförd paketbil för leverans till Finland. Tullen hade beslagtagit snuset ur den av C framförda paketbilen strax efter att den kommit till Finland.

I ärendet skulle på besvär av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt avgöras, om A, som deltagit i smugglingen av snuset, bland annat enligt 75 § i punktskattelagen var skattskyldig för snuset, som i Sverige frisläppts för konsumtion och som levererats till Finland i kommersiellt syfte.

Eftersom det var frågan om snus som A köpt och som överlämnats till C endast för transport av snuset, ansåg högsta förvaltningsdomstolen det visat att snuset efter transporten skulle överlämnas till A i Finland. Då 75 § 2 mom. i punktskattelagen tolkades i enlighet med 33 art. i punktskattedirektivet och art. 7 i punktskattedirektivet från år 1992, skulle A anses vara en person enligt 75 § i punktskattelagen till vilken varorna levereras i Finland, och därmed skattskyldig.

Lagen om tobaksaccis 1 § 1 mom., 7 § 2 mom. och 14 § 1 mom.

Punktskattelagen 75 § 1 och 2 mom.

Rådets direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG art. 33.1 - 3

Unionens domstols domar i målen C-482/10, Cicala (EU:C:2011:868), C-380/17, K och B (EU:C:2018:877), C-165/13, Gross (EU:C:2014:2042) och C-315/12, Metro Cash & Carry Danmark (EU:C:2013:503)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Joni Heliskoski. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.