16.11.2020/4233 HFD:2020:118

Kommunal tjänsteinnehavare - Lektor i yrkesinstitut - Uppsägning - Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker - Meddelande om öppna tjänster och uppgifter - Lämplighetsbedömning

Förvaltningsdomstolen upphävde, med stöd av skyldigheten att erbjuda omplacering eller utbildning enligt 37 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, beslutet att säga upp X:s stads yrkesinstituts lektor A. Enligt förvaltningsdomstolens beslut ålägger skyldigheten att erbjuda omplacering eller utbildning arbetsgivaren en aktiv handlingsförpliktelse att utreda alternativ till uppsägning av en tjänsteinnehavare. Staden hade som arbetsgivare inte framfört någon konkret utredning över att man för A:s del verkligen med beaktande av hens yrkeskunskap och förmåga skulle ha utrett tillbudsstående uppgifter eller erbjudit sådana uppgifter som motsvarade hens kunnande. Arbetsgivaren hade inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet under uppsägningstiden endast genom att per epost meddela den uppsagda personen om lediganslagna arbetstillfällen i Kuntarekry-systemet.

I högsta förvaltningsdomstolen ansåg staden i sina besvär att omplaceringsskyldigheten hade uppfyllts.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog stadens besvär och ändrade inte slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut. Enligt utredningen i ärendet hade arbetsgivaren under uppsägningstiden haft flera sådana arbetstillfällen lediganslagna, vilkas formella behörighetskrav enligt arbetsplatsannonserna A kunde anses uppfylla. Staden hade inte gett någon sådan förklaring enligt vilken man hade kunnat anse att A inte var lämplig för en enda av de öppna tjänsterna eller uppgifterna till vilken ingen annan person placerats. Staden hade därför inte heller framfört tillräcklig utredning om att A:s uppsägning inte hade varit möjlig att undvika genom omplacering till en annan tjänst eller uppgift.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 37§ 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Petri Helander, Toomas Kotkas och Ari Wirén. Föredragande Kaisa Pärssinen-Knight.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.