20.7.2020/3239 HFD:2020:89

Varumärke - Risk för förväxling - Likhet mellan varor och tjänster - Varumärkeslikhet - Helhetsbedömning - Patent- och registerstyrelsens besvär

Marknadsdomstolen hade, i motsats till Patent- och registerstyrelsen (PRS), ansett att det rådde risk för förväxling mellan varumärket NFC FIGHT NIGHT (figur) och det tidigare varumärket UFC FIGHT NIGHT, trots att varumärket NFC FIGHT NIGHT (figur) avsåg varor i klass 25 och det tidigare varumärket tjänster i klass 41.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, liksom marknadsdomstolen, att de varor och tjänster som varumärkena avsåg skulle betraktas som åtminstone i viss mån likartade. Av de varor varumärket NFC FIGHT NIGHT avsåg skulle särskilt uniformer för kampsporter anses vara avsedda att användas i samband med sådana evenemang som arrangeras under varumärket UFC FIGHT NIGHT. Målgruppen kunde därför samt på grund av likheten mellan varumärkena antas föreställa sig att ifrågavarande varor och tjänster hade sitt ursprung hos samma producent eller hos företag i inbördes intressegemenskap.

Således skulle det på basis av en helhetsbedömning anses föreligga risk för förväxling mellan de jämförda varumärkena. PRS besvär avslogs.

Varumärkeslagen (7/1964) 1 § (616/2016), 6 § 1 mom. 2 punkten (616/2016) samt 14 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom. 3 punkten (616/2016)

Varumärkeslagen (544/2019) 100 och 106 § samt 107 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Petri Helander, Toomas Kotkas, Antti Pekkala och Ari Wirén. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.