27.11.2020/H836 HFD:2020:131

Körrätt - Villkorligt körförbud - Alkolåsövervakad körrätt - Prövotidens längd - Myndighetens prövningsrätt - Proportionalitetsprincipen

Polisinrättningen hade meddelat A körförbud i sex månader efter att A gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Körförbudet var villkorligt och prövotiden ett år och sex månader. Under det villkorliga körförbudet och prövotiden skulle A i sin bil ha alkolås. När körförbudets längd fastställdes hade polisen beaktat det temporära körförbud A hade avtjänat och vad A framfört om körrättens behövlighet i hens arbete.

I ärendet skulle avgöras om de svårigheter som användningen av alkolåset åsamkade A:s företagsverksamhet skulle beaktas förutom i körförbudets längd också i längden av den prövotid som enligt lagen ska bestämmas för minst ett och högst tre år. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att då polisinrättningen hade bestämt prövotiden enligt polisförvaltningens instruktion så att i längden hade beaktats körförbudets inverkan på A:s utkomst och nödvändiga rörlighet, kunde polisinrättningen inte anses ha överträtt sin prövningsrätt. Polisinrättningens beslut var inte heller i strid med proportionalitetsprincipen. Polisinrättningens beslut var därför inte lagstridigt, varför förvaltningsdomstolens beslut, varmed prövotiden hade förkortats med cirka tre månader, till dessa delar skulle upphävas och polisinrättningens beslut sättas i kraft.

Körkortslagen 67 § 3 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Anne Nenonen och Tero Leskinen. Föredragande Jarkko Kyllönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.