Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

9.12.2019/5756 HFD:2019:149
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Utredning av ärendet - Hörande - Stat i förhållande till vilken behovet av internationellt skydd prövas
2.12.2019/5677 HFD:2019:148
Medborgarskapsärende - Boendetidsvillkor - Annan än kort frånvaroperiod - Vägande personlig orsak - Avbrott i oavbruten boendetid
19.11.2019/5442 HFD:2019:147
Handikappservice - Färdtjänst - Gravt handikappat barn - Behov att bli självständig - Stödperson
15.11.2019/5388 HFD:2019:146
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Fortsatt tillstånd - Försörjningsförutsättning - Nytt arbetsförhållande - Bristande försörjningsförutsättning under föregående uppehållstillstånd - Negativt delbeslut
14.11.2019/5316 HFD:2019:145
Offentlig upphandling - Nationell upphandling - Anbudsgivares lämplighet - RALA-behörighet - Allmänna principer för offentlig upphandling
14.11.2019/5313 HFD:2019:144
Offentlig upphandling - Upphandling av social- och hälsovårdstjänster - Tjänster enligt bilaga E - Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet - Referens - Grupp - Deltagande i produktionen av de tjänster upphandlingen gäller - Anbudsansökan
14.11.2019/5311 HFD:2019:143
Markanvändning och byggande - Inlösning - Inlösningsgrunder - Generalplan - Kommun - Markpolitik - Markförvärv - Allmänt behov
12.11.2019/5303 HFD:2019:142
Domännamn - Domännamn som motsvarar någon annans firma - Godtagbar grund - Kommunikationsverkets behörighet
8.11.2019/5251 HFD:2019:141
Landsbygdsprogrammet - Stöd för utvecklingsprojekt - Godtagbara kostnader för stöd - Mervärdesskatt - Kommun som stödtagare
8.11.2019/5250 HFD:2019:140
Landsbygdsprogrammet - Företagsstöd - Investeringsstöd - Ägarbyte i företag - Företags nyhetsvärde
6.11.2019/5208 HFD:2019:139
Mervärdesskatt - Skattegrund - Vederlag - Deltagaravgift - Priser - Tävlingsregler
4.11.2019/5174 HFD:2019:138
Domännamn - Domännamn som motsvarar någon annans firma - Godtagbar grund - Kommunikationsverkets behörighet
4.11.2019/5171 HFD:2019:137
Markanvändning och byggande - Detaljplaneändring - Generalplanens styrande verkan - Krav på detaljplanens innehåll - Värnande om den byggda miljön - Riksomfattande mål för områdesanvändning - Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) - Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen - Syneförrättning
31.10.2019/5136 HFD:2019:136
Överlåtelseskatt - Skattegrund - Fastighetsaktiebolag - Bolagslåneandel - Bolagslåneandelar som belastar aktierna - Banklån
31.10.2019/5135 HFD:2019:135
Överlåtelseskatt - Skattegrund - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag - Bolagslåneandel - Bolagslåneandelar som belastar aktierna - Banklån
30.10.2019/5130 HFD:2019:134
Handikappservice - Personlig assistans - Studera vid universitet - Utbytesstudier i Norge - En hel termins utbytesstudier
29.10.2019/5102 HFD:2019:133
Mervärdesskatt - Undanröjande av förhandsavgörande - Komplettering av i ärendet framlagd utredning
18.10.2019/4914 HFD:2019:132
Offentlig upphandling - Uteslutning av anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Av prövning beroende grunder för uteslutning - Avtalsbrott - Hävning av tidigare upphandlingskontrakt - Anbudsgivares avhjälpande åtgärder - Anhängig rättegång i tingsrätten - Principen om likvärdig och icke-diskriminerande behandling
15.10.2019/4788 HFD:2019:131
Inkomstbeskattning - Förlustutjämning - Fusion - Fusionens inverkan på minskning av förlusten - Indirekt ägarväxling - Tillstånd att använda förluster som avdrag
15.10.2019/4783 HFD:2019:130
Inkomstbeskattning - Avdrag av förluster - Kommanditbolag - Byte av andelsägare - Tyst bolagsman - Ansvarig bolagsman - Kapitalinvesteringsverksamhet
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.