Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

29.1.2019/243 HFD:2019:9
Förvaltningstvistemål - Kommunernas tvist om betalningsansvaret - Ersättande av barnskyddskostnaderna - Prövning av ansökan - Avvisande av ansökan utan prövning - Laga kraft - Rättskraft
28.1.2019/225 HFD:2019:8
Barnskydd - Begränsning av kontakterna - Påvisande av rusmedelsfrihet
24.1.2019/200 HFD:2019:7
Grundläggande utbildning - Fri transport - Avbrott i skoldagen - Elev med funktionsnedsättning - Beviljande av tillräckligt bidrag för transport eller ledsagande
23.1.2019/160 HFD:2019:6
Beskattning av personlig inkomst - Utgift på grund av inkomstens förvärvande - Allokering av utgifter - Garantiförlust - Förlust
17.1.2019/95 HFD:2019:5
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Beslut om att ärendet förfaller - Överklagbarhet - Ansökan om återbrytande - Sökanden har lämnat Finland - Frivillig återresa
16.1.2019/91 HFD:2019:4
Kommunalärende - Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsens ordförande - Jävighet - Jävighet enligt generalklausulen
10.1.2019/51 HFD:2019:3
Skatteuppbörd - Befrielse från fastighetsskatt - Besvärsförbud - Kommunalbesvär - Grundlagen - Uppenbart i strid med grundlagen
7.1.2019/25 HFD:2019:2
Handlingsoffentlighet - Universitets urvalsprov - Provsvar - Provprestation - Offentlig handling - Sekretessgrund - Partsoffentlighet - Parts rätt att få information
3.1.2019/1 HFD:2019:1
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Läkarcentral - Självständig läkaryrkesutövare - Försäljning i yrkesutövares namn och för dennas räkning - Tjänster utförda av läkarcentralen
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.